Guvernanța este conceptul de expunere recentă pentru a desemna eficiența, calitatea și buna orientare a intervenției statului. În globalizare, aceasta definește o „nouă formă de guvernare”. Mai jos, am definit câteva din tipurile de guvernare.

Guvernarea democratică

Guvernarea democratică, în afară de problemele instituțiilor și formelor de guvernare, acoperă mecanismele de coordonare social, implicate în acțiunea politică și, prin urmare, se bazează pe două ipoteze.

Pe de o parte, guvernarea nu este un set de reguli sau activități, ci un proces. Se referă la procesul de luare a deciziilor în cadrul tuturor grupurilor din punct de vedere social, politic, economic sau privat. Guvernarea urmărește, în al doilea rând, facilitarea participării la definirea politicilor publice, punerea lor în aplicare de către mai mulți actori care nu au aceleași interese, aceleași moduri de reglementare: state, administrații delegate, întreprinderi, asociații de oameni.

Guvernarea democratică este concepută ca artă a guvernării prin articularea afacerii la diferite scări spațiale, de la nivel local la cel global, reglementând relațiile în cadrul societății și coordonând implicarea mai multor actori. Aceasta nu numai că ajută la reformarea statelor, ci ajută companiile să-și regândească practicile de management și să se definească ca un model de reglementare pro-activă, cel mai potrivit pentru provocările proprii. Această abordare a guvernării democratice este o propunere de reconstrucție a statului și a relațiilor sale cu societatea.

Guvernarea economică și financiară

Guvernanța economică și financiară este o condiție esențială pentru promovarea creșterii economice și reducerea sărăciei.

Principalele obiective ale guvernanței economice și financiare sunt:

 • Promovarea politicilor macroeconomice care contribuie la dezvoltarea durabilă;
 • Implementarea politicilor economice este transparentă, previzibilă și credibilă;
 • Promovarea unei bune gestionări financiare;
 • Combaterea corupției și a spălării banilor;
 • Accelerarea integrării regionale prin promovarea armonizării monetare, comerțului și investițiilor între state.

Servicii de guvernare electronică

Serviciile e-guvernare reprezintă un concept holistic care definește și evaluează impactul pe care tehnologia informației și comunicarea îl are asupra practicilor guvernamentale și asupra relațiilor dintre guvern și societate în ansamblu. E-guvernarea nu numai că sprijină îmbunătățirea accesului la informații și procese politice, dar și o abordare numită participativă și schimbă fundamental relația dintre guvern și societate. Conceptul de e-guvernare poate fi înțeles într-un sens larg ca un fel de suprastructură care acoperă utilizarea tehnologiilor electronice în trei domenii-cheie ale acțiunii publice:

 • Relațiile dintre guvern și societatea civilă;
 • Funcționarea autorităților publice la toate nivelurile de planificare;

Furnizarea serviciilor publice.

E-guvernarea are o influență indirectă asupra relațiilor dintre guverne și cetățenii lor, consolidând participarea și implicarea cetățenilor în alegerile politice, astfel încât drepturile și obligațiile lor să fie mai bine înțelese și respectate.

Guvernanța corporativă

Guvernarea corporativă se referă la principii morale, valori și practici care facilitează echilibrul dintre obiectivele economice și sociale și obiectivele individuale și comune. Ea urmărește să coordoneze interesele indivizilor, întreprinderilor și societății ca o structură de guvernare care subliniază cât mai mult interesul comun.

Guvernarea corporativă are ca scop:

 • Asigurarea unui cadru de reglementare și a unui mediu favorabil activităților economice eficiente;
 • Asigurați-vă că întreprinderile sunt cetățeni în domeniul drepturilor omului, al responsabilității sociale și al protecției mediului;
 • Promovarea adoptării codurilor de etică în afaceri pentru atingerea obiectivelor întreprinderilor;
 • Asigurarea că corporațiile tratează toate părțile interesate (acționari, angajați, furnizori, clienți, …) într-un mod echitabil și transparent;
 • Asigurarea responsabilității conducerii și directorilor.

Guvernarea mediului și resursele naturale

Guvernarea mediului se referă la toate procesele, regulile, practicile și instituțiile care contribuie la protejarea, gestionarea, conservarea și exploatarea biodiversității, a resurselor ecosistemice și a mineralelor în diferitele lor modalități de perspectivă, care conciliază dezvoltarea durabilă și reducerea sărăciei. Se referă, de asemenea, la mecanismele și instituțiile formale și informale care cuprind normele și valorile, comportamentele și condițiile în jurul cărora organizarea cetățenilor, a organizațiilor, a mișcărilor sociale și a diferitelor grupuri de interese își apără diferențele și își exercită drepturile de acces și exploatare a resurselor naturale .

Inițiativa de mediu identifică cinci obiective (sau domenii) în guvernarea mediului și resursele naturale:

 • Lupta împotriva degradării terenurilor, a secetei și a deșertificării;
 • Conservarea zonelor umede;
 • Prevenirea și controlul speciilor invazive;
 • Conservarea și utilizarea durabilă a resurselor de coastă și marine;
 • Lupta împotriva schimbărilor climaterice;
 • Conservarea și gestionarea resurselor naturale (ape dulci, biodiversitate, păduri și resurse de plante).

Cu aceste obiective, este important să adăugăm managementul și utilizarea etică a resurselor minerale și a mineritului.